EN PL
Strona główna Odprawa celna w imporcie

Odprawa celna w imporcie

Odprawa celna w imporcie

           W przypadku importu podmioty gospodarcze muszą posiadać numer EORI. Jest to europejski numer każdego importera, który jest niezbędny w przypadku złożenia wniosku o odprawę w Urzędzie celnym. Załatwienie jego nie jest trudne ( ale niezbędne) i jak to zrobić opisane jest tutaj. Osoby fizyczne będące importerami nie mają takiego obowiązku.

      Towary , który wylądują na lotnisku w Polsce lub dopłyną do polskiego portu, są dostarczane do Urzędu Celnego ( w celu dopuszczenia ich do obrotu na terenie Polski) na podstawie dokumentu T1, który jest opłacany przez firmę USBOX. Agencje Celne firmy USBOX, które są zlokalizowane w Krakowie oraz Pruszkowie, mogą przyjąć ładunek do odprawy pod warunkiem posiadania upoważnienia ( dostępnego na stronie USBOX ), podpisanego przez importera ( w przypadku spółek- osób upoważnionych), oraz opłaty upoważnienia w wysokości 17zł, które pokrywa firma USBOX. Upoważnienie może być wystawione jednorazowo , lub na czas nieokreślony. W pierwszym przypadku, upoważnienie należy wystawiać każdorazowo i każdorazowo je opłacać, w drugim przypadku czynności są jednorazowe. Upoważnienie powinno być podpisane własnoręcznie i wysłane do Właściwej Agencji Celnej. Wyjątkowo, w szczególnych sytuacjach ( głównie ze względu na szybkość) odprawa może być dokonana w porcie lub na lotnisku.

 

     

      W ramach obsługi firma USBOX dostarcza Agencji Celnej przetłumaczoną, przez upoważnioną osobę, fakturę zakupową. Agencja Celna wystawia dokument SAD ( lub SAD BIS przy większej ilości pozycji na fakturze) określając cło i podatek. Koszty pracy Agencji Celnej pokrywa firma USBOX . Wiedzieć należy , że na wartość cła i podatku ma wpływ koszt transportu z USA/Kanady do Polski ( określenie ostateczne jego jest możliwe dopiero w momencie wysyłki, gdy znana jest waga i wymiary całego wysyłanego produktu- dlatego na etapie wstępnej wyceny jest mowa o wycenie szacunkowej ), który jest doliczany do wartości zakupionych produktów. Ostatecznym organem zatwierdzającym kwalifikację produktu a tym samym wartość cła i podatku jest Urząd Celny ( dlatego gdy otrzymują Państwo wstępną informację od firmy USBOX o stawkach cła i podatku, podkreślamy że są to wyceny szacunkowe ).

           Po zatwierdzeniu dokumentu SAD przez Urząd Celny, Agencja Celna wystawia importerowi notę księgową dotyczącą opłaty cła i podatku, które należy odprowadzić na konto UC wskazane w dokumencie. Po przesłaniu potwierdzenia zapłaty do Agencji Celnej , towar jest wysyłany do odbiorcy kurierem opłacanym przez firmę USBOX.