EN PL
Strona główna Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO USBOX

1. Administratorem Serwisu zwanym dalej Administratorem i Właścicielem oraz stroną umowy zawieranej przez Serwis jest USBOX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Januszowicach 77a, 32-087 Zielonki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000533042.

2. Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i prowadzenia działalności usługowej i reklamowej Administratora zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.)

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Dane osobowe użytkownika zbierane są dobrowolnie ich podanie jest konieczne do skorzystania z funkcji kalkulatora szacunkowego oraz do dokonania rejestracji w serwisie.
b) Serwis realizuje również funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu również poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c) Poprzez gromadzenie logów serwera www w tym logów dotyczących logowań użytkowników oraz logów serwerowych zapytań.

4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów (określonych Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.), w bazie danych, której administratorem jest Administrator, który dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnia również wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających ze ww. ustawy.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy. Wgląd, poprawa oraz usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu do konta użytkownika. Na wniosek użytkownika poprawa lub usunięcie danych zostanie dokonana przez Administratora za pośrednictwem panelu administracyjnego systemu.

6. Serwis realizuje również funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu również poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

7. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W zakresie koniecznym do realizacji zamówienia dane osobowe użytkowników, wprowadzone przez nich do serwisu mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w tym podwykonawcom Administratora.

9. Wysłanie przez Użytkownika listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany w Serwisie, jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez niego środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.), w celach związanych wyłącznie z zakresem działania Serwisu, określonych w niniejszym regulaminie.

10. Otrzymując dostęp do stron Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet bądź telefonię nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

11. Polityka plików cookies:

a) Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w serwisie www.usbox.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.
b) Plikami cookie stosowanymi na stronie www.usbox.pl można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. (W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć tę funkcję wykorzystując ustawienia – NARZĘDZIA – OPCJE INTERNETOWE – PRYWATNOŚĆ – ZABLOKUJ WSZYSTKIE CIASTECZKA. W przeglądarce Firefox przez modyfikacje ustawień – NARZĘDZIA – OPCJE – PRYWATNOŚĆ). Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie
„ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez www.usbox.pl. Stosowanie plików cookie jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu biznesowym.
c) Pliki cookie używane w ramach usługi zostały podzielone na kategorie:

 • sesyjne pliki cookie,
 • trwałe pliki cookie,
 • zewnętrzne pliki cookies

d) Sesyjne pliki Cookies - to niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do identyfikacji użytkownika jako zalogowanego
e) Trwałe pliki Cookies - to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam. Używamy ich do:

 • zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji
 • sprawdzania skuteczności naszych reklam
 • usprawnienia działania naszej strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów
 • zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów
 • zapamiętywania odpowiedzi dotyczących chęci wypełnienia ankiety (aby nie niepokoić internautów niepotrzebnie w przyszłości)
 • okazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej
 • wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.

f) Zewnętrzne pliki Cookies - zewnętrzne pliki cookie to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym danych o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk "Like" czy "Share". Zewnętrzne pliki cookies służą do:

 • połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych
 • dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach
 • dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

12) Kontakt z Administratorem możliwy jest - pod numerem infolinii: +48124195635 (koszt połączenia za minutę według stawki operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@usbox.pl.

Załączniki: