EN PL
Strona główna Przedziały opłat celnych

Przedziały opłat celnych

closeup-charts_tie.jpg

 

Przy imporcie ze Stanów Zjednoczonych/Kanady występują następujące zwolnienia celne i podatkowe:

1. Od osoby prywatnej do osoby prywatnej:

1.1. Do kwoty 45 EUR na jedną przesyłkę, dotyczy towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym - zwolnienie z cła (art.26 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT) do ilości podanych dla każdego towaru (art.27 WSZC) tzn. wyroby tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe, perfumy, wody toaletowe.

1.2 Rzeczywista wartość do kwoty 150EUR na jedną przesyłkę - zwolnienie z cła (art.23 i 24 WSZC), VAT do naliczenia i zapłaty (art.51 ust.3 ustawy o VAT).

1.3 Towary na własny użytek, okazjonalne, o charakterze niehandlowym, rzeczywista wartość do 700EUR - stawka ryczałtowa 2,5% , VAT do naliczenia i zapłaty (rozporządzenie Rady WE nr 275/2008 z dnia 17 marca 2008r, zmieniające Rozp. Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej nie obowiązuje stawek "bez cła" oraz towarów objętych działem 24- tytoń, wyjątek stanowią także ilości ustanowione w art.31 lub 45 Roz. Rady EWG Nr.918/83 z dnia 28 marca 1983 ustanawiające WSZC z dalszymi zmianami).

2. Od firmy do firmy lub firma do osoby prywatnej: do kwoty 22EUR na jedną przesyłkę - zwolnienie z cła (art.23 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT).

 

 Podstawa prawna:
Cło - "Wspólnotowy System Zwolnień celnych" - Rozporządzenie EWG Nr.1186/2009
VAT- "Ustawa o podatku VAT" - Art. 51 Dz.U.Nr 54 z dnia 05.04.2004


Podsumowanie

200339556-001_5.jpg

Cło i podatek będą naliczone według wartości importowanego towaru:

a. poniżej 22 EUR dla towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym, brak należności za cło i podatek VAT czy inne opłaty celne, chyba że towary są objęte akcyzą,

b. 23–150 EUR brak należności za cło, VAT według stawek do zapłaty,

c. powyżej 150 EUR jest naliczane cło i podatek VAT według stawek (wyjątek stanowi osoba prywatna do osoby prywatnej do wartości 700 EUR, wtedy ma zastosowanie cło ryczałtowe zgodnie z punktem 1.3).

Przesyłki o charakterze niehandlowym to takie przesyłki, które jednocześnie:

  • mają charakter okazjonalny,
  • zawierają towary przeznaczone wyłącznie do własnego użytku odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,
  • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

WAŻNE! 

1. Wartość cła i podatku VAT jest obliczana od wartości zakupu powiększonej o koszty dostawy

2. Wiele towarów posiada stawkę cła 0%, np. laptop, telefon komórkowy, aparat cyfrowy i wiele innych. Pamiętaj też, że w Polsce ostateczną decyzję o wysokości stawki celnej podejmuje przedstawiciel Urzędu Celnego.

Chcesz wiedzieć ile zapłacisz za przesyłkę z USA?